Có những cách gõ tiếng Việt đơn giản ai cũng dùng được ở mọi nơi.

 Trở về trang chủ 
Khi đọc mà phải nghĩ rất lâu và đôi khi không hiểu gì cả vì tiếng VN không có dấu.
Có một cách gõ tiếng Việt đơn giản ai cũng dùng được ở mọi nơi.
Xin mời dùng thử :
Trước hết vào www.baohan.de 
Sau đó: Gõ link:
 Hay là   

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen