Tác hại của việc viết tiếng Việt không dấu

dsl-vergleich.guru Trở về trang chủ   http://www.besucherzaehler-kostenlos.de/

Khi đọc mà phải nghĩ rất lâu và đôi khi không hiểu gì cả vì tiếng VN không có dấu.

Một ít ví dụ cụ thể : 

Bo an buoi toi chua= Bố ăn buổi tối chưa= Bố ăn buồi tôi chưa
Ngua lon chuaNgựa lớn chưa= Ngứa lồn chưa
1 Kommentar: